کاسه کوچک عینکی

 


               شیرینی خوری یاسمین

 


            بستنی خوری کلاسیک

 


          کاسه 12،14،17،20،23

 


               کاسه کوچک یاسمین

 


               میوه خوری یاسمین

 


               پیاله کوچک چهارگوش

 


               کاسه کوچک آکسفورد

 


               میوه خوری دنا

 


            بستنی خوری گرد یاسمین